“จังหวัดสงขลาเร่งติดตามโครงการ ฯ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน!!

0
5
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“จังหวัดสงขลาเร่งติดตามโครงการ ฯ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน!!

วันนี้ (วันพุธที่ 15 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมกรรมการตรวจรับพัสดุ นำโดย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการ และกรรมการ ร่วมตรวจโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287

สำหรับรายละเอียดของโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ฯ เป็นการติดตั้ง อาทิ เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมสูง 9.00 เมตร เสาไฟฟ้า HIGH MAST ความสูง 12.00 20.00 เมตร ไฟกระพริบ Guard rail เป็นต้น เพื่อสร้างความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนในเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างถนนเอเชียสายเก่า – ใหม่ ซึ่งปัจจุบันจะมีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่น ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยเฉพาะการไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใข้ถนน เพื่อจะได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเร่งรัดพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

“บริการด้วยหัวใจ คนไทยยิ้มได้”