จ.พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ผู้ยากไร้วังทอง รับวัคซีนป้องกัน Covit – 19 เข็มที่ 2 อย่างพร้อมเพรียง

0
6

พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ผู้ยากไร้วังทอง รับวัคซีนป้องกัน Covit – 19 เข็มที่ 2 อย่างพร้อมเพรียง


.เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จัดยานพาหนะรถบัสปรับอากาศ รับ – ส่งผู้สูงอายุ, ผู้พิการและคนไร้ที่พึ่ง จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100 คน เพื่อเดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid – 19 เข็มที่ 2 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก