“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามการคัดแยกขยะมุ่งลดผลกระทบอย่างยั่งยืน!!

0
12
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามการคัดแยกขยะมุ่งลดผลกระทบอย่างยั่งยืน!!

วันนี้ (วันพุธที่ 15 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ บริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อม นายธเนศ บุญตามชู ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองหอยโข่ง และทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ติดตามการคัดแยกขยะ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนการกำจัดขยะตกค้างจากเหตุเพลิงไหม้

สำหรับโรงคัดแยกขยะดังกล่าวเป็น 1 ใน 6 กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา รับขยะจาก อปท. 26 แห่ง จากหน่วยงานราชการ 4 หน่วย ขยะแต่ละวันประมาณ 100 ตัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ส่งผลกระทบต่อการกำจัดขยะตกค้างไปบ้าง แต่โรงงานได้บริหารจัดการขยะดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน และการปรับปรุงเส้นทาง ที่เป็นเส้นทางเลี่ยงชุมชน นอกจากนี้ ทางโรงงานพร้อมที่จะรับฟังผลกระทบต่าง ๆ หากมี จะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะติดตามการดำเนินการของโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะการวางมาตรการขจัดข้อกังวลต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน เพื่อให้โรงงานสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนได้อย่างสงบสุขต่อไป

“บริการด้วยหัวใจ คนไทยยิ้มได้”