นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

0
10
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง


วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสลกบาตร เนื่องจากมีขยะอุดตันในท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังดังกล่าว จึงให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสลกบาตร ดำเนินการเก็บขยะขึ้น แล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุด