นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบป้ายมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

0
9

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เป็นประธานมอบป้ายมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)


โดย น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวรายงาน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ ผู้มาใช้บริการหลังสถานการณ์โควิด -19 วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้มีสถานประกอบการในจังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านมาตรฐาน SHA แล้ว จำนวน 57 สถานประกอบการ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สุรินทร์เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และกระตุ้นให้ร้านอาหาร โรงแรมในจังหวัดสุรินทร์ใช้พืชผักอินทรีย์ ไก่อินทรีย์ เนื้อวากิว ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในสถานประกอบการ
ทั้งนี้ นายวีรศักดิ์ พิษณุวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์
และ น.ส.ขวัญทวี ไทยยิ่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมที่จะขับเคลื่อนให้สถานประกอบการในสุรินทร์ได้ฉีดวัคซีน 80-100% เพื่อรองรับการท่องเที่ยวต่อไป
#SHA
#MoreCOOLอีสานที่สุรินทร์ศรีสะเกษ
#คิดถึงเมืองรองสุรินทร์ศรีสะเกษ
#เที่ยวอีสานวันธรรมดาที่สุรินทร์ศรีสะเกษ
ททท.สำนักงานสุรินทร์ TAT Surin