เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน

0
3
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน วันพุธที่15กันยายน2564ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนสุดแผ่นดินบ้านเสียบญวนอ.สวีจ.ชุมพร 1.ชมป่าชายเลน 2.วิวทิวทัศน์สุดแผ่นดิน 3.ขอพรศาลทวดเสือ 4.ทานอาหารแล้วศึกษาการเลี้ยงเป็ดด้วยสมุนไพรโดยเฉพาะไข่เค็มต้นเหงือกปลาหมอสุดยอดจริงๆ