โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดบริการฉีดวัคซีน covid 19

0
18
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดบริการฉีดวัคซีน covid 19