นายนิกร จันตา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์

0
51

วันที่ 14 กันยายน 2564
นายนิกร จันตา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยาให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพบพระ เพื่อให้ผู้นำชุมชนนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019