นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่บริเวณที่พักแรงงานไทยและแรงต่างด้าว

0
2

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์
ลงพื้นที่บริเวณที่พักแรงงานไทยและแรงต่างด้าว เพื่อตรวจ Covid 19 เชิงรุก อีกทั้งนำข้าวสารอาหารแห้งมอบให้กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว วันที่ 14 กันยายน 2564