นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักงานรัฐมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พรรคประชาภิวัฒน์ สนับสนุนข้าวสาร มาม่า ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ให้กับศูนย์แพทย์สะพานดำ

0
44

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักงานรัฐมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พรรคประชาภิวัฒน์ สนับสนุนข้าวสาร มาม่า ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ให้กับศูนย์แพทย์สะพานดำ

วันที่ 14 กย. เวลา14.00 น
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักงานรัฐมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พรรคประชาภิวัฒน์ สนับสนุนข้าวสาร มาม่า ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ให้กับศูนย์แพทย์สะพานดำ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
เพื่อไปมอบให้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวอยู่ในชุมชนจำนวน 11 ครอบครัว