เทศบาลนครนครสวรรค์เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำในพื้นที่

0
9

เทศบาลนครนครสวรรค์เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำในพื้นที่

ภาพ LIVE จาก กล้อง CCTV เทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ติดตั้งบริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ทั้งภาพรวมและในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จาก กรมชลประทาน

ติดตามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง website เทศบาลนครนครสวรรค์

http://www.nsm.go.th/info_Live_stream/info.html