นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด สั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจจุดสกัด ภายในหมู่บ้าน

0
52

นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด สั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจจุดสกัด ภายในหมู่บ้าน


วันที่12กันยายน2564
เวลา18.00น. โดยการอำนวยการของ นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด สั่งการให้ นายธวัช ธรรมแงะ กำนันตำบลแม่ปะ พร้อม สารวัตรกำนัน และนายปรีชา สอนแวว ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ที่7 ปกครองแม่ปะ บูรณาการร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจจุดสกัด ภายในหมู่บ้านพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระมัดระวัง การคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 และตรวจหาสารเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ