นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อนุเคราะห์รถแบ็คโฮ เปิดทางน้ำ เป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

0
13

นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ประสานท่านนฤชา สุธาพจน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกหมู่ที่ 1เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่1 โดยท่านสมาชิกสภาฯให้ความอนุเคราะห์รถแบ็คโฮ เปิดทางน้ำ เป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หมู่ที่ 1และบริเวณใกล้เคียง