ณ. โรงเรียนวัดดอนคา ต.ดอนคา อ.ท่าตโก จ.นครสวรรค์โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน. ของเครื่อข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนคาอบรมและฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาดดอกหญ้า

0
60

11-14กันยายน2564 ณ. โรงเรียนวัดดอนคา ต.ดอนคา อ.ท่าตโก จ.นครสวรรค์โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน. ของเครื่อข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนคาอบรมและฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาดดอกหญ้า สามรูปแบบและสานเปลญวนจากเศษผ้านายสมศักดิ์ประภาชัยมงคล นายกอบต.ดอนคาประธานเปิดกิจกรรมวันแรกขอบคุณ. ท่านวิบูรณ์ บุญสุวรรณพร้อมด้วยคณะกรรมการจากพม.จังหวัดนครสวรรค์มาเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมจากชมรมผู้สูงอายุชมรมนางฟ้าต.ดอนคาและน้องๆจากม.มหิดลคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในเขตรับผิดชอบต.ดอนคาและผู้นำว่าที่บุญเสริมจั่นผ่องผอ.คณะครูโรงเรียนวัดดอนคา. ……..ณัฐวุฒิยอดหมวกรายงาน