จังหวัดนครนายก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าด้านเกษตร

0
4

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าด้านเกษตร ปีงบประมาณ 2564

 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ต้องปรับเป็นการเจรจาการค้าออนไลน์ หรือ OBM และการจัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงการตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ ณ โรงแรมรอแยลฮิลส์ จังหวัดนครนายก ภายใต้รูปแบบการจัดผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานซึ่งนางสาวปาริชาติ พงศ์พันทา พาณิชย์จังหวัดนครนายกเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการและคู่เจรจาการค้า เกิดการซื้อขายผ่านทางระบบออนไลน์และเชื่อมโยงการตลาดเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ประกอบการ
สว่าง ทองไพ รายงานจากจังหวัดนครนายก