ข่าวดีฝนตก ทำให้น้ำไหลลงเขื่อนภูมิพล

0
32

ข่าวดีฝนตก ทำให้น้ำไหลลงเขื่อนภูมิพล จากการเปิดเผยของ
นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล
เมื่อวานวันที่ 9 ก.ย. 64 พายุโซนร้อน “โกนเซิน” เริ่มเข้ามา ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลจำนวน 80.40 ล้านลูกบาศก์เมตร
วันนี้ 10 ก.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 13.00 น. มีน้ำไหลเข้าอ่างจำนวน 29.54 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งหมดจำนวน 4,875.40 ล้านลูกบาศก์เมตร
และ สามารถรับน้ำได้อีก 8,616.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ครับ