“บิ๊กโจ๊ก ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสมุทรปราการ ชมโครงการ Smart safety Zone 4.0!!

0
22

“บิ๊กโจ๊ก ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสมุทรปราการ ชมโครงการ Smart safety Zone 4.0!!

วันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ สภ.เมืองสมุทรปราการ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปรา การ ภ.1 ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องในโครงการ “สมาร์ท เชฟตี้ โซน 4.0” (SMART SAFETY ZONE 4.0) โดยมีพื้นที่ในความ รับผิดชอบ 1.84 ตร.กม.และในการนี้ ได้ร่วมกับ พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1,พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ , นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจังหวัดสมุทรปราการ, นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ, นายสรกฤษ คงสนทนา ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ,นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ผู้แทนเทศบาลนครสมุทรปราการ,นายสุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ,นายโกวิท พิมพ์งาม ผู้จัดการทั่วไป ด้านบริหารจัดการระดับภูมิภาค กรุงเทพตะวันออกเฉียงเหนือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) ,พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ,กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรปราการ,ประธานชุมชนในโครงการ ภาครัฐและภาคเอกชน ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตรับผิดชอบของ โครงการสมาร์ท เชฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0) “ตลาดปากน้ำ”ของ สภ.เมืองสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง และติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย สภ.เมืองสมุทรปราการ ได้นำนวัตกรรมมาใช้ ในการป้องกันอาชญากรรม ดังนี้

1.Appliacation police 4.0

2.Appliacation police I lert u

3.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมและสั่งการ(CCOC) การจราจรและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมีกล้อง CCTV ใน พื้นที่ จำนวน 240 ตัว

4.เสารับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Smart SOS) จำนวน 7 จุด

5.ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS BOX) จำนวน 5 ตู้,

6.อากาศยานไร้คนขับ (Drone)

7.โครงการภาคีเครือข่ายแจ้งข่าวอาชญากรรม(เชื่อมเครือข่ายสมาร์ตโฟน กับ วิทยุสื่อสารตำรวจ)

8.Line Official Account ของ สภ.เมืองสมุทรปราการ

9.สายตรวจจักรยาน

10.จัดทำวีดีทัศน์(VTR) ประชาสัมพันธ์โครงการ

11.การส่งข้อความ SMS จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากหลักความคิดของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ว่า “จะทำอย่างไรให้ประชาชน ต้องไม่เกิดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรม หากสามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่ง สามารถเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจ บนถนนตอนกลางคืน” นำมาสู่โครงการ “สมาร์ท เชฟตี้ โซน 4.0” (SMART SAFETY ZONE 4.0) ที่นำร่องไปแล้วในพื้นที่ 15 สถานีตำรวจทั่วประเทศ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน พัฒนาการทำงานของตำรวจ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” นำไปสู่ความปลอดภัย จากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน

#############################