นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ จัดชุดถุงยังชีพธารน้ำใจ จำนวน 132 ถุง มอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโควิด-19

0
6

นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ จัดชุดถุงยังชีพธารน้ำใจ จำนวน 132 ถุง มอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโควิด-19
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพบพระที่ 9 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ ได้มอบหมายให้นายพลวัฒน์ อินต๊ะลอ ปลัดอำเภอพบพระ พร้อมด้วย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ แม่บ้านมหาดไทยอำเภอพบพระ สมาชิกอส.อ.พบพระ ลูกจ้างตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการจัดชุดถุงยังชีพธารน้ำใจ จำนวน 132 ถุง เพื่อมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอพบพระ โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของในการจัดทำถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดตาก เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนฯอำเภอแม่สอด ทั้งนี้ นายอำเภอพบพระได้ร่วมมอบถุงยังชีพดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวต่อไป