อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางนครสวรรค์) อุดรูรั่วในการแพร่ระบาด Covid-19 รับผู้พ้นโทษ

0
80

อุดรูรั่วโควิด

อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางนครสวรรค์) อุดรูรั่วในการแพร่ระบาด Covid-19 รับผู้พ้นโทษ

เรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมหารือ อบจ.นครสวรรค์ ให้ผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีผลตรวจ Covid-19 เป็นลบ เข้าสู่กระบวนการคัดกรองที่กำหนดไว้ เพื่อให้ปลอดภัย ปลอดเชื้อก่อนส่งกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อ Covid-19

เมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดย ดร.ศุภโชค ควรฦาชัย ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้เข้าพบพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เพื่อปรึกษาหารือถึงการนำผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำกลางนครสวรรค์ ที่มีผลตรวจเป็นลบ เข้ากักตัวศูนย์พักคอย(สถานที่กักตัว SQ) ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัททรี มีห้องพักรองรับได้ จำนวน 104 ห้อง เพื่อให้ปลอดภัย ปลอดเชื้อก่อนส่งกลับคืนสู่ชุมชน

ในการนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า “อบจ.นครสวรรค์ ยินดีรับผู้ที่พ้นโทษจากเรือนจำกลางนครสวรรค์ เข้ามาดูแลสู่กระบวนการคัดกรองของอบจ. เบื้องต้นให้ทางเรือนจำกลางนครสวรรค์ ตรวจสอบข้อมูลว่าขณะนี้มีผู้ที่พ้นโทษที่ทยอยออกมาและมีผลตรวจเป็นลบแล้วจำนวนเท่าไหร่ โดยให้แจ้งจำนวนมายัง อบจ.นครสวรรค์ได้เลย เพื่อที่จะได้นำรถไปรับและเข้าสู่กระบวนการพักคอย ซึ่งระหว่างนี้จะมีการตรวจผลตลอดจนแน่ใจว่าไม่พบเชื้อแล้ว เพราะหากปล่อยให้ผู้พ้นโทษต้องพักคอยอยู่ในเรือนจำ อาจทำให้ให้เกิดความเครียดได้ เนื่องจากผู้พ้นโทษนั้นรอการกลับบ้าน อีกทั้งยังเป็นการอุดรูรั่วการแพร่เชื้อสู่ชุมชน จึงควรให้ผู้พ้นโทษเข้าสู่ระบบในกระบวนการจนปลอดภัยไม่พบเชื้อ Covid-19 แล้วถึงจะส่งตัวกลับสู่ครอบครัว ชุมชนต่อไปได้”

ดร.ศุภโชค ควรฦาชัย ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณ นายก อบจ.นครสวรรค์ ที่ได้ให้แสงสว่างแก่ผู้พ้นโทษที่ทยอยออกมา ซึ่งทางอบจ.นครสวรรค์ ได้จัดสถานที่พักคอยเพื่อเฝ้าระวังให้อยู่ในที่ๆเหมาะสม ให้มีความปลอดภัยก่อน จะได้ไม่ไปแพร่เชื้อสู่ครอบครัว ชุมชน อีกทั้งยังขอขอบคุณที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญถึงสิทธิมนุษยชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันอีกด้วย”
////