กอ.รมน.จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม “รวมน้ำใจ ใส่ถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

0
16

กอ.รมน.จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม “รวมน้ำใจ ใส่ถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”
วันนี้(7 กย.64) เวลา 9.00 น. ณ อาคารสโมสรนายทหาร ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร กอ.รมน.จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม “รวมน้ำใจ ใส่ถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ในโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร โดยมี คุณพิไลพรรณ ศรีหิรัญ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.44 ,รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดชุมพร และสมาชิกแม่บ้านฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับสิ่งของที่บรรจุใส่ถุงยังชีพในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง และอาหารเพื่อการยังชีพให้แก่ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)จังหวัดชุมพรในหลายพื้นที่ เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร///เอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร