ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู

0
35

วันที่ 2 กันยายน 2564 ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู รับเข็มเครื่องหมายเลื่อนชั้นปี และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ โดยมี อาจารย์ชุติมา บูรณธนิต รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ได้กล่าวรายงานผลการศึกษา และ รายนามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบัน ณ ห้องเตือนใจ ขันติสิทธิ์ และถ่ายทอดสดไปยังห้องเรียนต่างๆเพื่อให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ร่วมพิธีไปพร้อมๆกัน