นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ

0
5

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วย
ร้อยโทเฉลิม บุญพรวงศ์ นายกอบต.วาเล่ย์
และ นายอิศรายุทธ บุญพรวงศ์ เลขานุการอบต.วาเล่ย์
นายพิตรพิบูล เสาวกุล รองปลัดอบต.วาเล่ย์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดอบต.วาเล่ย์ มอบถุงยังชีพ น้ำดื่มและแมส ให้กับประชาชนตำบลวาเล่ย์
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ออกฮู ที่ต้องกักกันตัว เพื่อเฝ้าติดตามและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่สำหรับแยกกักหรือกักกันเป็นการชั่วคราวในพื้นที่บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ 4 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก