นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมนายอำเภอและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

0
9

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมนายอำเภอและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย


วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมนายอำเภอและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2564 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ