ใกล้บ้าน ใกล้ใจ คนตำบลวัดไทรย์ ต้องได้ฉีดวัคซีน อายุ 60ปี ขึ้นไปและมีโรคประจำตัว มาฉีดได้ ทันที ที่ รพ.สต.วัดไทรย์ สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ทันใจ ลดการ แออัด

0
38

ใกล้บ้าน ใกล้ใจ คนตำบลวัดไทรย์ ต้องได้ฉีดวัคซีน อายุ 60ปี ขึ้นไปและมีโรคประจำตัว มาฉีดได้ ทันที ที่ รพ.สต.วัดไทรย์
สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ทันใจ ลดการ แออัด

วันที่ 29 สค. 64 ที่รพ.สต.วัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางปภาศิลป์ พูลทรัพย์ ผอ.รพ.สต.วัดไทรย์ พร้อม เจ้าหน้าที่ , อสม.และ พยาบาลวิชาชีพ ให้บริการฉีดวัคซีนตาม กลุ่มเป้าหมาย เป็นเวลา3วัน หรือจนกว่าจะครบทั้ง15หมู่บ้านของตำบลวัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เริ่มจาก อสม.รับรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จาก รพ.สต.ที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไป ในหมู่บ้าน และมีโรคประจำตัว ปฏิบัติการ เคาะประตูบ้าน แจ้งให้มารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.สต.วัดไทรย์ได้เลย โดยไม่ร้องลงทะเบียนจอง

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้ มีการจัดระบบและขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19​ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ลดความแออัด และเพิ่มความสะดวกในการมารับบริการ ฉีดวัคซีน ที่ รพ.สต.ไกล้บ้าน และยังคงปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด ใน รพ.สต.ได้มีการจัดถานที่ด้านหน้า และชั้นล่าง รพ.สต. เป็นสัดส่วน คัดกรอง ตรวจสุขภาพ ก่อนฉีด และรอดูอาการ หลังฉีด แล้วบันทึก เพื่อนัด บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่2 ต่อไป /////