“ผู้ช่วยฯ รอย”ชี้การติวให้ความรู้ และการทดสอบด้านปราบปรามฯใช้รองรับ-เพิ่มทักษะ เสริมเขี้ยวเล็บป้องอาชญากรรมให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน

0
8
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ผู้ช่วยฯ รอย”ชี้การติวให้ความรู้ และการทดสอบด้านปราบปรามฯใช้รองรับ-เพิ่มทักษะ เสริมเขี้ยวเล็บป้องอาชญากรรมให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.และประธานคณะทำงานพัฒนางานป้องกันปราบปราม เปิดเผยถึง กรณีที่มีข่าวทางโซเชียล ระบุถึงการทดสอบความรู้งานด้านป้องกันปราบปราม มีผลต่อเงินเพิ่มพิเศษ ของสายงานนั้น ขอทำความเข้าใจว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการเสริมทักษะเสริมความรู้ในการเป็นเกราะป้องกันสำหรับการปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งที่ผ่านมานอกจากปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงขึ้นเช่น การต่อสู้ขัดขวางในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต อีกทั้งยังปรากฏบางเหตุการณ์เมื่อรับแจ้งเหตุหรือเข้าระงับเหตุการชี้แจงทำความเข้าใจกับ ประชาชน ปรากฏข้อพิพาทกันบ่อยครั้งตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ซึ่งปัญหาเกิดจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ ตรากตรำ ไม่มีเวลาทบทวนทั้งยุทธวิธีการทำงานและองค์ความรู้ด้านทฤษฎี

จึงดำริให้ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสายตรวจ ซึ่งก็มีตั้งแต่การจัดการฝึกอบรมงาน ปป. ด้านยุทธวิธี ให้กับครูฝึกและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้นแบบ ทั่วประเทศเพื่อไปถ่ายทอดให้กับทุกหน่วย ตั้งแต่ต้นปี 2564 จากนั้น คณะทำงานได้พัฒนาระบบการให้ องค์ความรู้ด้านทฤษฎีอันประกอบด้วยกฏหมายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการถ่ายทอด ซึ่งมีผลตอบรับเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในส่วนของการสอบนั้น เป็นการดำเนินการเพื่อให้ทดสอบความรู้ตนเองเพื่อให้ทันต่อสภาวะการปัจจุบัน และมิใช่แต่ งานป้องกันปราบปรามเท่านั้น การเสริมความรู้และการทดสอบนั้นต้องมีการดำเนินการทุกสายงาน ทั้ง จราจร สอบสวน และอำนวยการนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเจ้าหน้าที่แล้ว

ยังทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทุกอาชีพต้องมีการพัฒนาความรู้ใหม่อยู่เสมอเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็เช่นเดียวกัน ในส่วนของผลกระทบในอนาคตหากไม่ผ่านหรือขาดความเอาใจใส่ที่จะพัฒนาความรู้ นอกจากจะส่งผลกระทบตรงกับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและประชาชนแล้ว ก็อาจเป็นไปได้ที่จะต้องกระทบถึงค่าตอบแทนพิเศษที่กำหนดให้สำหรับสายงานนั้นๆหรือหน้าที่นั้นๆ

ก็ขอเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านได้สนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเท่าที่ผ่านมาก็เห็นถึงควากระตือรือร้นใฝ่รู้ เป็นจำนวนมาก

##############################