“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำอุปกรณ์ป้อนกันโควิดแจกให้ ปชช.ผู้ยากไร้ 8 อำเภอ ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และ ประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี  2564 !!

0
27

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำอุปกรณ์ป้อนกันโควิดแจกให้ ปชช.ผู้ยากไร้ 8 อำเภอ ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และ ประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี  2564 !!วันที่ 28 ส.ค.64 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์ 70 % และปรอทวัดไข้ จำนวน 1 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากไร้เพื่อไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และ ประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี  2564 จำนวนเป้าหมาย 250 ครอบครัว

พร้อมกับได้นำส่วนหนึ่งไปร่วมกับโรงเรียนนายสิบทหารบก โดยพล.ต.โฆสิตพงษ์ นิลเอก ผบ.รร.นส.ทบ.มอบหมายให้กำลังพลจิตอาสา รร.นส.ทบ.และหลายภาคส่วนมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำมันพืชเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากโรคโควิด 19ในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!