ขอเชิญร่วมบุญ เนื่องจากชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวนหลายครอบครัว

0
16

ขอเชิญร่วมบุญ
เนื่องจากชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวนหลายครอบครัว

และยังคลาดแคลนของใช้ที่จำเป็น จึงขออนุญาตใช้สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจากสิ่งของเครืออุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องถูกกักตัวและผู้ป่วยในชุมชน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
“ร่วมด้วยช่วยกันความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้”