กฟผ. เสริมเกราะบุคลากรด่านหน้า 4 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม มอบสิ่งของจำเป็นเพิ่มอีกระลอก

0
27

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

กฟผ. เสริมเกราะบุคลากรด่านหน้า 4 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม มอบสิ่งของจำเป็นเพิ่มอีกระลอก

กฟผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของร่วมต้านโควิด-19 แก่ บุคลากรด่านหน้า 4 จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มอีกระลอก พร้อมรวมพลังหน่วยงานภูมิภาคกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึง ขอบคุณและให้กำลังใจส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขวิกฤตใหญ่ครั้งนี้

วานนี้ (25 สิงหาคม 2564) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธี “มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 2 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน
ในฐานะประธานกรรมการ กฟผ. เข้าร่วมพิธี เพื่อมอบสิ่งของจำเป็น เพิ่มเติมจากที่ได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม สำหรับนำไปสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด่านหน้า และชุมชนที่ขาดแคลนได้ใช้ป้องกันตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้ทุกภาคส่วนต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้โดยเร็ว ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ สำหรับ 4 จังหวัดดังกล่าว กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยทุกจังหวัดล้วนเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน กฟผ. ซึ่งเราเองก็ได้รับการดูแลจากทางจังหวัดเป็นอย่างดีเช่นกัน กฟผ. ขอเป็นกำลังใจและพร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะเคียงข้างทุกคนจนกว่าจะพ้นวิกฤตนี้ไป สำหรับในวันนี้เป็นการสนับสนุนเพิ่มเติม โดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น เพื่อส่งต่อให้ทีมแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ได้แก่ ชุด PPE จำนวน 500 ชุด หมวกคลุมผม จำนวน 60,000 ใบ ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 30,000 คู่ ถุงคลุมเท้า จำนวน 3,000 คู่ และ Surgical Mask จำนวน 30,000 ชิ้น รวมถึงมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด และน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 72,000 ขวด

นอกจากนี้ พนักงาน กฟผ. ในพื้นที่เขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าทุกภูมิภาคยังเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งกระจายชุดหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จัดหาเตียงสนาม พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด Home Isolation ชุดเครื่องนอน และสิ่งของจำเป็น เพื่อให้ทุกการช่วยเหลือและดูแลรักษาเข้าถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึง สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง กฟผ. เชื่อมั่นว่าหากคนไทยร่วมมือกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ทุกคนจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้และกลับมาหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งโดยเร็ว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2563 ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กฟผ. มีความเป็นห่วงสวัสดิภาพของประชาชนอย่างมาก จึงระดมกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศ 77 จังหวัด กว่า 300 โรงพยาบาลอย่างสุดกำลัง อาทิ จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือกว่า 450 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ระดมจิตอาสาผลิตเจล อนามัยน้ำใจ กฟผ. ผลิตตู้ตรวจโควิด ผลิตชุดหมวกป้องกันเชื้อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) และรับลงทะเบียนสำหรับหาเตียงให้ผู้ป่วยในพื้นที่สีแดงเข้ม ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ระดมทุนจัดหาเตียงสนาม จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็น พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานของศูนย์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่าง ๆ
——————————————–