ธนาคารออมสินเขตตาก ภายใต้การอำนวยการของนายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7

0
53

ธนาคารออมสินเขตตาก ภายใต้การอำนวยการของนายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7

นำโดย นายสราวุธ แสงศิริ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เดินทางเข้ามอบ อาหารและน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลพบพระ ในโครงการ ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม เพื่อส่งต่ออาหารและน้ำดื่มสะอาด ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19