รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอท่าแซะ ,เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียนและร้านอาหาร “ครัวนาสร้าง” มอบอาหาร-น้ำดื่มให้บุคคลากรทางการแพทย์ รพ.ท่าแซะ สู้ภัยโควิด – 19

0
12
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอท่าแซะ ,เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียนและร้านอาหาร “ครัวนาสร้าง” มอบอาหาร-น้ำดื่มให้บุคคลากรทางการแพทย์ รพ.ท่าแซะ สู้ภัยโควิด – 19
วันนี้(24 ส.ค. 64) เวลา 10.00 น. พระมหาปรีชา จกฺกวโร รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าอาวาสวัดแหลมยาง ,ท่านพระครูศรีศาสนคุณ
เจ้าคณะอำเภอท่าแซะ เจ้าอาวาสวัดนาสร้าง ,พระสมุห์พินิจศักดิ์ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน และคณะ ร่วมกับร้านอาหาร “ครัวนาสร้าง” ร่วมมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มจำนวน 100 ชุดให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ รพ.อำเภอท่าแซะ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะและใกล้เคียงต่อไป////เอก ดาวใต้ รายงาน