ตัวแทนบุญมาทีวี พีเอสไอ ช่อง 67ร่วมกันนำอุปกรณ์สิ่งของ น้ำดื่มบุญมาทีวี บริจาคให้กับ ศูนย์พักคอย อำเภอบรรพตพิสัย

0
26
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

 

วันนี้ ตัวแทนบุญมาทีวี พีเอสไอ ช่อง 67 โดยบ่าวอุบล-สาวแหล่ พร้อมทีมงาน ร่วมกันนำอุปกรณ์สิ่งของ น้ำดื่มบุญมาทีวี บริจาคให้กับ ศูนย์พักคอย อบต.บางตาหงาย ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย โดยมีนายสมคิด สุรินทร นายก อบต.บางตาหงายเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกท่าน สู้ไปด้วยกันนะครับ