นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์

0
5

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 (ผ่านระบบวีดิทัศน์ออนไลน์) โดยร่วมกับคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกเยาวชน จำนวน 2 คน จากทั้งหมด 6 คน เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565