“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับชมรมชาวใต้และผู้ใหญ่ใจบุญห่วงใยด่านหน้า มอบอาหาร น้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ประจวบฯ!!

0
11

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับชมรมชาวใต้และผู้ใหญ่ใจบุญห่วงใยด่านหน้า มอบอาหาร น้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ประจวบฯ!!

👇(ชมคลิป)👇

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ร่วมกับชมรมชาวใต้ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายพิชิต สันติเมธากุล พร้อมทีมงาน นางอุไร วิเศษสังข์ ,รวบรวมเงินส่วนตัวจากสมาชิกชมรมฯ มีนายสมเกียรติ ศรีสุด ร้านอาหารมองดู ,นางช้องมาศ ไชย์วรรณ ,นางปรารถนา เทพบัณฑิต ,นางเชาว์ ไชยมณี ,นายพนมศักดิ์ นาครักสุทธิ์ และ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสมทบเป็นค่าใช้จ่ายทำอาหารผัดซีอิ้ว ,ผัดหมี่ ,ขนมจีนแกงไก่ และ น้ำดื่ม

นำไปมอบให้แพทย์พยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขอขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือชาวประจวบคีรีขันธ์ จากโรคโควิด 19 ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเสียสละอย่างต่อเนื่องตลอดมา

โดยมีนายแพทย์จุมพล ฟูเจริญ รอง ผอ.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และ นายแพทย์อุดมศักดิ์ แสงวณิช รอง ผอ.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!