นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดตลาดบ่อนไก่

0
71

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดตลาดบ่อนไก่

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดตลาดบ่อนไก่ ทั้งภายในตลาดและบริเวณโดยรอบ พร้อมทำการพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาซื้อสินค้า