ว่าที่ประเสริฐ ปวงละคร พร้อมคณะ”กลุ่มคนรักแม่สอด”ออกมอบถุงยังชีพให้กับญาติผู้ป่วยโควิด-19

0
4

ว่าที่ประเสริฐ ปวงละคร พร้อมคณะ”กลุ่มคนรักแม่สอด”ออกมอบถุงยังชีพให้กับญาติผู้ป่วยโควิด-19

วันนี้วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ว่าที่ประเสริฐ ปวงละคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขา ที่ปรึกษา และ สมาชิกสภาเทศบาล “กลุ่มคนรักแม่สอด” ออกไปมอบถุงยังชีพให้กับญาติผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวอยู่กับบ้าในชุมชนเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด เป็นการบรรเทาความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย ขอให้ปลอดภัยจากโควิดกันทุกคน