สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดและกระจายสินค้า “ลำไย” จากเกษตรกรจังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

0
10

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ครบรอบ 101 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดและกระจายสินค้า “ลำไย” จากเกษตรกรจังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 450 ตะกร้า มูลค่า 45,000 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจของจังหวัดสุโขทัย เป็นอย่างดี