ภาคเอกชนดันโครงการ“เกาะช้างทูเก็ตเตอร์” พื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

0
34

ข่าว / ภาคเอกชนดันโครงการ“เกาะช้างทูเก็ตเตอร์” พื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ


วันที่ 21 ส.ค.64 นายสัคศิษฏ์ มุ่งการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด เปิดเผยว่า นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการ จ.ตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ตราด ได้เห็นชอบตามที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด ได้นำเสนอ กรณีที่ได้มีการจัดทำโครงการเปิดการท่องเที่ยวในรูปแบบพิเศษ ภายใต้ชื่อ เกาะช้างทูเก็ตเตอร์ “KOH CHANG TOGETHER” พร้อมยกระดับการบริหารจัดการ SAFETY MANAGEMENT พื้นที่นำร่องแหล่งท่องเที่ยวเกาะช้าง โดยจะยึดปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้นักท่องเที่ยวปลอดภัย ผู้ประกอบการปลอดภัย และคนในชุมชนปลอดภัย คาดหวังว่าเมื่อเริ่มโครงการประชาชน และพนักงานสถานประกอบการ-เจ้าของธุรกิจต่างๆในพื้นที่เกาะช้าง ก็จะมีการฉีดวัคซีนครบโดสครอบคลุมกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ขั้นตอนต่อไปก็คือ เสนอข้อมูลรายละเอียดแผนของโครงการดังกล่าวไปยัง ศบค.พิจารณา
นายสัคศิษฏ์ กล่าวว่า พร้อมกันนี้ยังได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเกาะช้าง โดยมี นายสัมพันธ์ จันเดิม เป็นประธานฯมีคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่วนกว่า 30 คน อาทิเช่น ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ-ท้องถิ่น-ชุมชน,หมู่บ้าน-ภาคธุรกิจด้านท่องเที่ยว มาร่วมทำงานกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด สำหรับโครงการนำร่อง เกาะช้างทูเก็ตเตอร์ “KOH CHANG TOGETHER” ได้กำหนดแผนเปิดการท่องเที่ยวรวม 3 ระยะด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2564 ช่วงแรกจะรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน 14 วัน ระยะที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 รับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ และที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ได้รับอนุญาตให้เปิดนำร่องไปก่อนหน้านี้ ระยะที่ 3 ช่วงเดือนมกราคม 2565 รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักที่เกาะช้าง ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทย
ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน