ชุมพร-การยางแห่งประเทศไทย มอบหมอนยางพารา 100 ใบ ใช้ในศูนย์พักผู้ป่วยสีเขียวในจังหวัดชุมพร

0
6

ชุมพร-การยางแห่งประเทศไทย มอบหมอนยางพารา 100 ใบ ใช้ในศูนย์พักผู้ป่วยสีเขียวในจังหวัดชุมพร


วันนี้(20 ส.ค. 64) เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ร่วมส่งมอบหมอนยางพาราจำนวน 100 ใบ ให้แก่ สาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยมี นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชุมพรเป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ก็เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยที่เข้าพัก ณ ศูนย์พักคอย(Community Isolation)ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้ใช้ประโยชน์ ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ตามมาตรการของสหกรณ์กองทุนสวนสมบูรณ์พัฒนา จำกัด เลขที่ 108/1 ม.13 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ที่นำยางพารามาผลิตหมอนยางพารา เพื่อเป็นการต่อยอดเกษตรกรชาวสวนยางของจังหวัดชุมพรได้ในอนาคต////เอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร