จัดพิธีบวงสรวงรัชกาลที่ 6 และเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ยิ่งใหญ่

0
162

จัดพิธีบวงสรวงรัชกาลที่ 6 และเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ยิ่งใหญ่


เมื่อเวลา 09.19 น. วันพฤหัสบดีที่ 19. สิงหาคม 2564 ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์ เขารัง หมู่ที่ 4. ตำบลหนองปลิงอำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์ มีพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. รัชกาลที่. 6. พระราชบิดาผู้กำเนิดลูกเสือไทยและบวงสรวงเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 100 ไร่. ที่จะจัดสร้างเป็นค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมี. คณะอนุกรรมการจัดสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย. นาวาเอก(พิเศษ) อำนวย. ปานทรัพย์. หัวหน้าคณะอนุกรรมการจัดสร้างค่ายลูกเสือประจำจังหวัดนครสวรรค์ และคณะอนุกรรมการฯที่เข้าร่วมพิธีได้แก่ นายประเทือง. เหมือนเตย. ดร.พลกฤต หิรัณย์เศรณี ประธานชมรมคนรักหนองปลิง นายสมชาย. สมรภูมิ นายศุภณัฐ. เขียวมณี พลตรีมนตรี. ประภาพักตร์ พันเอกสมบูรณ์. วิจารณ์ปรีชา นางสาวญาณนภา. พูลเกลี้ยง. . พันเอกประทีป. ขำเขียน นางสาวกนกนุช. หมีทอง. ดร.กรวี. เพิ่มพูล ร้อยตรีวุฒิพัฒน์ จิราพงษ์ นายสุพจน์. ศรีพูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นางสาวธนพร. หมีทอง นายชัยนาต. จันทร์อิ่ม ร้อยตำรวจเอกหญิง ศุภิสรา. ซาร่า และ นายเฉลิม รอดหลง
สำหรับผู้มีเกียรติและผู้นำท้องถิ่นที่เข้ากิจกรรมนี้ได้แก่ นายอัมพร สุวรรณบาง สมาชิก อบต.หนองปลิง ซึ่งได้นำรถของอบต.หนิงปลิงมาเกรดทางและ พื้นที่การบวงสรวง นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มาช่วยคัดกรองโรคโควิด- 19 จำนวน. 4 คน. และมีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ 8 คนและตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 4 จำนวน 10 คนเข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้มี ร้อยตรีนาคราช. จันทร์เชื้อ. เป็นหัวหน้าในพิธีบวงสรวง นายประเทือง เหมือนเตย. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย นาวาเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาเจ้าที่ นายอรรถจิต ธรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีบวงสรวง รัขกาลที่. 6. โดย นายศุภณัฐ. เขียวมณี. เป็นฝ่ายดำเนินการบวงสรวง รัชกาลที่ 6 และพิธีราชสดุดี การบวงสรวงครั้งนี้จัดแบบเต็มรูปแบบมีข้าวตอก. ดอกไม้ผลไม้มงคล. ไก่ต้ม หัวหมู น้ำ. สุรา และเครื่องสักการะครบครันซึ่งการทำพิธีสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
อนึ่ง คณะอนุกรรมการฯมีเหรียญที่ระลึกครบรอบปีที่. 80 ปีลูกเสือไทยผลิตจากโรงงานกษาปณ์. ปี 2534. จำนวน 190 เหรียญ.จากการบริจาคของนายเฉลิมฤทธิ์. สิทธิไชยสกุล ให้ผู้เข้าร่วมพิธีบูชาเพื่อเป็นที่ระลึกในราคาเหรียญละ. 299 บาท รายได้เป็นทุนในการดำเนินการของการจัดตั้งค่ายลูกเสือประจำจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป.
การจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ที่มติร่วมกันนั้นฝห้เลือกทหมู่ที่. 4 บ้านเขารัง เนื่องจากมีชัยภูมิและภูมิประเทศที่ดีและที่หมาะสม คือ อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์(เขาเขียว) โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาเขตนครสวรรค์. สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง มีเส้นทางคมนาคมสะดวกใกล้ถนนสายเอเซีย ใกล้กับทางรถไฟรางคู่ ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงและใกล้ตลาดชุมชนหนองปลิง ตลอดจนมีถนนรอบค่ายทุกด้าน ซึ่งมีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง. อนาคตอันใกล้นี้จะเป็นค่ายลูกเสือที่นักเรียนและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงมาใช้บริการอย่างสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปไกลที่อื่นอีกต่อไป