วัฒนธรรมอุตรดิตถ์นำ ศพอ. ในฟากท่า รวมใจภักดิ์ ปันน้ำใจ คนไม่ทิ้งกัน

0
30

วัฒนธรรมอุตรดิตถ์นำ ศพอ. ในฟากท่า รวมใจภักดิ์ ปันน้ำใจ คนไม่ทิ้งกัน

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดกกต้อง และโรงพยาบาลฟากท่า ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากร นำศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ในพื้นที่อำเภอฟากท่า นำโดย พระครูวรดิตถคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอฟากท่า ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดฟากท่า และเครือข่ายพลังบวร ร่วมกัน มอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๕ ถุง ให้กับตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากโรค Covid 19 ณ วัดกกต้อง และมอบอาหารกล่อง/ชุด จำนวน ๑๕๐ ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าว โดยมีตัวแทนรับมอบ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมบทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและช่วยเหลือสังคม อันเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ที่เชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานด้วยพลังบวร บ้าน-วัด-ราชการ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งครั้งนี้เป็นการดำเนินงานครั้งที่ ๒ และกำหนดดำเนินการครั้งที่ ๓ ศพอ. วัดขวางชัยภูมิ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ณ โรงพยาบาลสนามในวัด และครั้งที่ ๔ ศพอ. วัดท้ายตลาด ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ณ โรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

นาคา คะเลิศรัมย์/ผู้สื่อข่าว