สาธารณสุขจังหวัดชุมพรออกแถลงการณ์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 จังหวัดชุมพร 2 ราย

0
15

สาธารณสุขจังหวัดชุมพรออกแถลงการณ์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 จังหวัดชุมพร 2 ราย
วันนี้(14 สค. 64) เวลา 17.00 น. นพ. จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้ออกหนังแถลงการณ์เรื่อง ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เสียชีวิต 2 ราย โดยในแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า จากกรณีที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รายที่ 1 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 64 ปี(เป็นผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายที่ 1397 จังหวัดชุมพร) มีโรคประจำตัวโรคพาร์กินสัน ได้ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) และเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง หายใจเหนื่อยหอบ แพทย์ได้ใส่เครื่องให้ออกซิเจน ด้วยอัตราการไหลเวียนสูง และให้การรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ รวมทั้งสเตียรอยด์ แต่พบว่าผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ในขณะที่ได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ ผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้น และมีภาวะหายใจล้มเหลว ทางทีมแพทย์ได้ทำการรักษาตามมาตรฐานอย่างสุดความสามารถ ผู้ป่วยได้เสียชีวิตในเวลา 01:10 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รายที่ 2 ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 91 ปี (เป็นผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายที่ 738 จังหวัดชุมพร) มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหัวใจโดยใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ได้ตรวจพบการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019(COVID – 19) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพะโต๊ะ ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2564 อาการไม่ดีขึ้น จึงส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลหลังสวน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 – 9 สิงหาคม 2564 พบว่าผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการหนักมาก และมีภาวะหายใจล้มเหลว ทางทีมแพทย์ได้ทำการรักษาตามมาตรฐานอย่างสุดความสามารถ ผู้ป่วยได้เสียชีวิตในเวลา 11:08 น.ของวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้จัดการศพ ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และได้ประสานกับญาติผู้เสียชีวิต ดำเนินการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตรายที่ 1 ในเวลา 9.30 น. ที่วัดโพธิการาม อ. เมือง จ.ชุมพร และผู้เสียชีวิตรายที่ 2 เวลา 15:00 น.ที่วัดสุวรรณนัทธี(วัดคูขุด) อ.เมือง จ.ชุมพร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564
จังหวัดชุมพรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างสุดซึ้ง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 14 สิงหาคม 2564///เอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร