เตรียมสถานที่ทำบุญและบวงสรวงพื้นที่สร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์

0
44

เตรียมสถานที่ทำบุญและบวงสรวงพื้นที่สร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์


เมื่อเวลา 16.00 น. วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ณ พื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์. ประกอบด้วย นาวาเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์หัวหน้าคณะอนุกรรมการจัดสร้างค่ายลูกเสือประจำจังหวัดนครสวรรค์ และคณะอนุกรรมการ. ได้แก่ นายประเทือง. เหมือนเตย นายสมชาย. สมรภูมิ นางสาวญาณนภา. พูลเกลี้ยง นายศุภณัฐเขียวมณี. จ่าสิบเอกนาคราชจันทร์เชื้อ นางสาวกนกนุช. หมีทอง นายสุพจน์ ศรีพูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4. และเสธ.บัว พลโทสุระพันธ์ นำรถไถเกรดพื้นที่ที่จะจัดพิธีทำบุญและบวงสรวงเจ้าที่เพื่อความเป็นศิริมงคลในการจัดค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์. กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 100 ไร่
ทั้งนี้จะมีพิธีทำบุญและบวงสรวง. ในวันที่ 19 สิงหาคม. 2564 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณผู้มีเกียรติที่บริจาคเงินในการทำบุญและพิธีบวงสรวงมา ณ โอกาสนี้