ชมคลิป มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ มอบชุด PPE ,Face Shield ,Mack KN95

0
73

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ มอบชุด PPE ,Face Shield ,Mack KN95 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ พร้อมรองประธานและคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบชุด PPE จำนวน 30 ชุด,Face Shield จำนวน 100 ชิ้น,Mack KN95 จำนวน 10 กล่อง,ชุดพลาสติกกันละอองจำนวน 100 ชุด,ถุงพลาสติกใส่เท้าจำนวน 100 ชุด,หมวกตัวหนอนจำนวน 100 ใบ ให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการในโรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค โดยมีนางศิริวรรณ ดวงรัตนประทีป พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์