อบต.ไชยสถาน มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น” ตำบลไชยสถาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

0
20

อบต.ไชยสถาน มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น” ตำบลไชยสถาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลแห่งความสำเร็จ บุคคลตัวอย่างความสำเร็จ และผู้เป็นแบบอย่างควรค่าแห่งสังคม” (รางวัลแม่ดีเด่น) ประจำปี 2564 โดยมี นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประธานในพิธี มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุม อบต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน แด่คุณแม่ดีเด่นผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน หมู่ 1 บ้านนาท่อ /หมู่ 2 บ้านไชยสถาน /หมู่ 3 บ้านศรีเกิด /หมู่ 4 บ้านปางค่า /หมู่ 5 บ้านฝาง /หมู่ 6 บ้านตาแก้ว / หมู่ 7 บ้านก๊อด /หมู่ 8 บ้านทุ่งขาม /หมู่ 9 บ้านเด่นใหม่ /หมู่ 10 บ้านนาท่อใหม่ และ หมู่ 11 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ