สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ชี้การทำการกักตัวที่บ้าน(HI) และการกักตัวในชุมชน(CI) ในผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 กลุ่มสีเขียว ช่วยลดการใช้เตียงในโรงพยาบาล

0
22

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ชี้การทำการกักตัวที่บ้าน(HI)
และการกักตัวในชุมชน(CI) ในผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 กลุ่มสีเขียว
ช่วยลดการใช้เตียงในโรงพยาบาล

 


นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า การทำ Home Isolation , Community Isolation ในผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 กลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ซึ่งพบได้ร้อยละ 85 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด จะช่วยลดการใช้เตียงในโรงพยาบาล ช่วยผู้ติดเชื้อที่มีอาการปานกลางและรุนแรง หรือกลุ่มสีเหลือง สีแดงให้ได้รับการดูแลได้อย่างเต็มที่
นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับมาตรการดูแลผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จากสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดได้รวดเร็ว ทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้ความต้องการเตียงมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีประมาณร้อยละ 15 ที่มีอาการปานกลางหรืออาการรุนแรง ต้องรับไว้ในโรงพยาบาลและต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ ซึ่งส่วนมากอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง รวมถึงคนอ้วน ซึ่งส่วนใหญ่อีกร้อยละ 85 จะมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลย ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาล ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน ทำลายเชื้อโรคได้ดี สามารถทำ Home Isolation อยู่ที่บ้านได้ และต้องทำการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อสู่คนในครอบครัวรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน แต่หากไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้ จะนำมาอยู่รวมกันเป็น Community Isolation โดยให้ชุมชนช่วยกันดูแล เพื่อจะได้มีเตียงเพียงพอสำหรับให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลือง สีแดงได้รับการดูแลอย่างเต็มที่
ภายหลังจากรับทราบผลการติดเชื้อ ให้ตรวจสอบอาการตนเอง หากไม่มีไข้ หรือมีไข้ต่ำๆ ไม่มีอาการหายใจเร็ว หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ สามารถอยู่ที่บ้านได้ ให้โทรไปได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 จะได้รับการติดต่อกลับพร้อมนำชุดเซ็ตในการดูแลตัวเองที่บ้านไปให้ เช่น ปรอท ที่วัดออกซิเจน ยาฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ รับประทานที่บ้านได้เลย และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานติดตามอาการ วันละ 2 ครั้ง หากเริ่มมีอาการที่หนักขึ้น เช่น หายใจติดขัด ไอ แน่นหน้าอก ออกซิเจนต่ำ ก็จะมีรถไปรับมารักษาที่โรงพยาบาล นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวในท้ายที่สุด