เลขาแสน ลงพื้นที่มอบเตียงสนาม พร้อมชุดนอน เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในพื้นที่ อำเภอภักดีชุมพล

0
13

เลขาแสน ลงพื้นที่มอบเตียงสนาม พร้อมชุดนอน เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในพื้นที่ อำเภอภักดีชุมพล

12 สิงหาคม 2564 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้ นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่ปรึกษาพิเศษและเลขานุการส่วนตัว พร้อมด้วย นายพงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก อบจ. เป็นผู้แทนมอบเตียงสนามจำนวน 40 เตียง ,ชุดเครื่องนอน 40 ชุด โดยมอบผ่าน นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส. ชัยภูมิ เขต 3 ทั้งนี้ นายสัมฤทธิ์ ฯยังได้มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด
ให้กับโรงพยาบาลภักดีชุมพล โดยมีนายสาโรจน์ ประพรหมมาสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพลเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จะได้ดำเนินการแจกจ่ายเตียงสนามพร้อมชุดที่นอนและถุงยังชีพชีพ ให้กับ โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ประจำตำบลต่อไป
ทั้งนี้นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ เลขานุการส่วนตัวนายก ได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป