นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรีพร้อมคณะมอบ ชุดหมีป้องกันเชื้อไวรัส สารเคมี และฝุ่น (PPE) จำนวน 79 ชุด

0
38

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรีพร้อมคณะมอบ
ชุดหมีป้องกันเชื้อไวรัส สารเคมี และฝุ่น (PPE) จำนวน 79 ชุด

วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรีพร้อมคณะและทีมงาน มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด 19
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรีพร้อมคณะมอบ
1.ชุดหมีป้องกันเชื้อไวรัส สารเคมี และฝุ่น (PPE) จำนวน 79 ชุด
แก่เจ้าหน้าที่อาคารบุญรักษา โดยมีพระครูสังฆรักษ์เผด็จ จิรกุโลและทีมแพทย์อาคารบุญรักษาเป็นผู้แทนรับมอบ
ขออนุโมทนาบุญและเอาบุญมาฝากทุกท่าน