บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัดบริจาคเงิน จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดใหญ่

0
35

บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัดบริจาคเงิน จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดใหญ่


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00 น. บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัด โดย คุณสมศักดิ์ – คุณรื่นฤดี สุธารสขจรชัย บริจาคเงิน จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยหนักวิกฤต COVID-19 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมคณะ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวตลอดจนพนักงานทุกท่าน ประสพแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัย กิจการรุ่งเรืองค่ะ
….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ 056-001555 และ 089-8584102 หรือโอนเงินธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-41531-5 ส่งหลักฐานที่ inbox เพจ Facebook โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ