1 พฤศจิกายน นี้ กดช่อง 11 ชม NBT ภูมิภาค โทรทัศน์ช่อง NBT ภูมิภาค กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมออกอากาศ ‘ทีวีดิจิทัลในระดับภูมิภาค’ ทางช่องหมายเลข 11 เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

0
141

1 พฤศจิกายน นี้ กดช่อง 11 ชม NBT ภูมิภาค

โทรทัศน์ช่อง NBT ภูมิภาค กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมออกอากาศ ‘ทีวีดิจิทัลในระดับภูมิภาค’
ทางช่องหมายเลข 11 เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

นายวุฒิไกร พุฒธรรม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ให้ทดลองออกอากาศ “ทีวีดิจิทัลในระดับภูมิภาค” ผ่านช่องหมายเลข 11 แล้ว โดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป แบ่งพื้นที่การออกอากาศเป็น 4 ภูมิภาค 4 สถานีฯ ประกอบด้วย
NBT-North หรือ NBT ภาคเหนือ ร่วมผลิตรายการและข่าวโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลก ออกอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ เป็นสถานีออกอากาศ
NBT-Northeast หรือ NBT ภาคอีสาน ร่วมกันผลิตรายการและข่าวโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อุบลราชธานี ออกอากาศ ครอบคลุม 20 จังหวัดในภาคอีสาน ใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น เป็นสถานีออกอากาศ
NBT-Central หรือ NBT ภาคกลาง ร่วมผลิตรายการและข่าว โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กาญจนบุรี ออกอากาศครอบคลุมจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ใช้ สถานีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี เป็นสถานีออกอากาศ
และ NBT-South หรือ NBT ภาคใต้ ร่วมผลิตรายการและข่าว โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานี และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สงขลาออกอากาศครอบคลุมจังหวัดในภาคใต้ ใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานี เป็นสถานีออกอากาศ
โดยทั้ง 4 สถานีฯ จะผลิตรายการและข่าวสารสาระความรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสะท้อนปัญหาของท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
ช่องทางการรับชมแต่ละภาคสามารถรับชม ผ่านระบบทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน ที่ช่องหมายเลข 11 แต่รายการที่ออกอากาศของแต่ละ สถานีฯก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ออกอากาศที่แบ่งตามภาค เป็นการออกอากาศช่องทีวีดิจิทัลภูมิภาคช่องแรกของประเทศไทย
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเปิดช่อง 11 จะได้รับชมรายการของสถานีฯ NBT ทีวีอีสาน มีการผลิตรายการ และข่าวที่น่าสนใจ เช่นรายการอีสานเช้านี้ เป็นรายการข่าว ออกอากาศเวลา 08.30 – 09.30 น.จันทร์- ศุกร์ , รายการศิลป์อีสาน รายการอริยะที่ราบสูง รายการสดใสวัยเยาว์ รายการอีสานวาไรตี้ ส่วนรายการอีสานวันนี้ จะเลื่อนไปออกอากาศ เวลา 15.30 – 16.30 น.ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีรายการที่สอดแทรกสาระ ความรู้และความบันเทิง ในรูปแบบที่เน้นศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนอีสาน อีกหลายรายการ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.ทั้งนี้สำหรับภาคอีสาน ผู้ชมสามารถรับชมช่องทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน ที่ช่อง NBT-Northeast หมายเลข 11 ได้ทุกวัน หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook NBT ทีวีอีสาน