สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ทำดีร่วมบริจาคเงินจำนวน 55,583 บาท เพื่อสมทบโครงการกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

0
47

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ทำดีร่วมบริจาคเงินจำนวน 55,583 บาท เพื่อสมทบโครงการกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก


วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์โดยดร.บุศรา เชื้อดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ท่านชาญชัย ชนิดสะ พร้อมด้วยชมรมครูอาวุโสและคณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ร่วมบริจาคเงินจำนวน 55,583 บาท เพื่อสมทบโครงการกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นำไปผลิตยาเพื่อรักษาโรคไวรัสโควิท 19 คะ